OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00005030/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 stycznia 2017 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/8 udziałów w nieruchomości, tj. nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 0,7800 ha, która składa się z działki zabudowanej oraz dwóch działek rolnych,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 49-300 Pawłów przy ul. Poligonowej 25,

dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00005030/6.

Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,2600 ha, która składa się z budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej: 170 m2 w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, otynkowany. W środku znajduje się wspólny korytarz z osobnymi wejściami do niewydzielonych formalnie dwóch lokali mieszkalnych w pełni funkcjonalnych z kuchnią i z łazienką i jednego lokalu składającego się z pomieszczenia oraz łazienki. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz c.o. Do budynku mieszkalnego przylega budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 35,88 m2 murowany. Nieruchomość składa się również z dwóch działek rolnych o łącznej powierzchni 0,5200 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 17 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 770,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 28.12.2016 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godz. 10:00 do 10:30.