OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

nr KW OP1B/00000121/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 kwietnia 2017 r. o godz. 11:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej  do dłużnika: (…), położonej: 49-300 Brzeg, Lipki 28, nr działki 546, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00000121/6.

Nieruchomość o nr działki 546 a.m.2, o powierzchni 0,7900 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako tereny rolne R, rodzaj użytku RIV a. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta użytkowana jako pole uprawne. Brak utrudnień w prowadzeniu prawidłowej gospodarki rolnej. Konfiguracja terenu płaska. Dojazd drogami gruntowymi od strony północnej i południowej.

 

Suma oszacowania wynosi 27 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    20 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Na dzień 29.03.2017 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. 12:20.