OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00002018/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

27 czerwca 2017 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, w sali nr 51 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 w prawie własności nieruchomości, należącej do dłużnika: (…),

położonej: 49-332 Olszanka, Czeska Wieś 11, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00002018/5. W skład nieruchomości wchodzi działka nr 523 AM1 obręb Czeska Wieś o powierzchni 1000 m2 stanowiąca grunty orne oraz użytki rolne zabudowane. Budynek mieszkalno-gospodarczy,

jednokondygnacyjny (z nieużytkowym poddaszem) o pow. użytkowej części mieszkalnej 82,91 m2 oraz pow. użytkowej części gospodarczej 120,23 m2. Budynek gospodarczy o pow. użytkowej 123,50 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 38 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 25 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Na dzień 08-06-2017 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 11:00 do godz. 11:15.