OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00045576/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 lipca 2017 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51 odbędzie s

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 20/1, tj. lokal niemieszkalny (użytkowy) nr 1 znajduje s w przyziemiu, o powierzchni 187,50 m2, sadający s z 6 pomieszczeń użytkowych wraz z pomieszczeniami komunikacji i innymi towarzyszącymi jak: korytarze, łazienka, szatnia, pomieszczenie gospodarcze oraz z 3 pomieszczeń wc i poczekalni wraz z recepcją. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00045576/7.

 

Suma oszacowania wynosi 633 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 474 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć kojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika: ING Bank Śski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Na dzień 11.07.2017 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:30 do godz. 12:45.