OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00045578/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 września 2017 r. o godz. 11:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy ul. Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 60 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 20/3, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00045578/1

Nieruchomość stanowi lokal niemieszkalny nr 3 znajduje się na I piętrze budynku. Lokal o powierzchni 152,50 m2 składa się z korytarza, 4 pomieszczeń i toalety. Wejście do poszczególnych pomieszczeń ze wspólnego korytarza. Standard wykończenia pomieszczeń podstawowy. Lokal posiada następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o.. Ogrzewany piecem gazowym, wspólnym dla całego budynku. Grzejniki panelowe.

 

Suma oszacowania wynosi 419 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 314 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Na dzień 30.08.2017 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. 12:15.