OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00045577/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 września 2017 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy ul. Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 60, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 20/2,

dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00045577/4.

 

Nieruchomość stanowi lokal niemieszkalny nr 2 znajduje się parterze budynku, z wejściem od ulicy Armii Krajowej. Użytkowany jako pizzeria pod marką „Da Grasso”. Lokal o powierzchni 181 m2 składa się z sali restauracyjnej wraz z barem, salonu gier, toalety oraz zaplecza, które stanowi pomieszczenie kuchenne, magazyn, pomieszczenie biurowe , dwie toalety, korytarze. Lokal w części restauracyjnej wykończony wg. standardów marki „Da Grasso” materiałami nowoczesnymi dobrej jakości – płytki ceramiczne, tapety, ozdobne elementy wykończeniowe. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o. , monitorowany i klimatyzowany. Ogrzewany piecem gazowym, wspólnym dla całego budynku.

 

Suma oszacowania wynosi 661 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 495 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 30.08.2017 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. 12:15.