OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00025724/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

8 maja 2018 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, 49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31, w sali nr 60 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 udziałów w nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej: 49-300 Brzeg, ul. Zamkowa 3/2, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00025724/4. Lokal znajduje się na I kondygnacji budynku. Lokal o powierzchni 27,70 m2 składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki w wc i przedpokoju. Standard wykończenia podstawowy. Lokal niezamieszkały, dostępne instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, c.o.

 

Suma oszacowania wynosi 28 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 10501575 1000 0090 3022 4415

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Na dzień 24.04.2018 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości

od godziny 12:00 do godz. 12:10.