OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00037967/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 czerwca 2018 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Chrobrego 31, w sali nr 60 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (...), położonej: 49-300 Brzeg, ul. Szkolna 1/9, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00037967/6.

Lokal mieszkalny znajduje się na II piętrze (III kondygnacji) budynku. Mieszkanie i powierzchni 49,90 m2 składa się z kuchni, łazienki wydzielonej z kuchni i jednego pokoju z wejściem z kuchni. Wejście do mieszkania z klatki schodowej bezpośrednio do kuchni. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

 

Suma oszacowania wynosi 65 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 29.05.2018 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. 12:10.