OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00023731/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 czerwca 2018 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, ul. Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, sala nr 51, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: La Ferrometal Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, położonej: 49-300 BRZEG, UL. STAROBRZESKA, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00023731/2.

W skład nieruchomości wchodzą na działki nr 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5 a.m.4 o powierzchni łącznej 1,6886 ha, zabudowana kompleksem budynków o przeznaczeniu magazynowym o powierzchni 771,95m2, wagą samochodową, portiernią oraz budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 114,41 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 2 188 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 641 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 218 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 13.06.2018 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godz. 12:00 do godz. 12:10.