OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00002471/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953

kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 listopada 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 31, w sali nr 51, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (...), położonej: 49-318 Skarbimierz, Pępice, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00002471/8.

Nieruchomość jest obciążona służebnością zamieszkania (zdyskontowana wartość w okresie 5 lat wynosi 22 500,00 zł). W skład nieruchomości wchodzi 5 działek gruntowych o łącznej pow. 2,0325 ha: działki nr 288/1, nr 288/2, nr 288/3 zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 168 m2 i czterema budynkami gospodarczymi o łącznej pow. użytkowej 771,95 m2 oraz niezabudowane działki nr 470/1 i nr 517/1.

 

Suma oszacowania została pomniejszona o wartość służebności i wynosi 155 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 580,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

 

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 24.10.2018 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:00 do godz. 11:10.