OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00002212/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

29 listopada 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 nieruchomości należącej do: (...), położonej: 49-340 Lewin Brzeski, Nowa Wieś Mała, Łosiów, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00002212/5. W skład nieruchomości wchodzi 5 działek gruntowych o łącznej powierzchni 10,7700 ha, działki nr 30 a.m. 1, nr 205/1 a.m. 2, nr 240 a.m. 2 obręb 0125 Nowa Wieś Mała, nr 534 a.m. 1 obręb 0126 Łosiów niezabudowane oraz działka 205/2 a.m. 2 zabudowana, na której znajdują się następujące części składowe:

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej, murowany. Wyposażony w instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna o łącznej powierzchni użytkowej 163 m2.

Budynek gospodarczy w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym, murowany o powierzchni użytkowej 255 m2, stan techniczny zły, do rozbiórki.

Budynek gospodarczy w zabudowie zwartej z zabudową gospodarczą, murowany – stodoła konstrukcji drewnianej o łącznej powierzchni użytkowej 109 m2 budynek w złym stanie technicznym, do rozbiórki.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 259 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 194 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 25 900,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły ora? inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 14.11.2018 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 13:00 do godz. 13:10.