OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

5 lutego 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…), położonej: 49-318 SKARBIMIERZ, SKARBIMIERZ, PĘPICE, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1B/00002471/8.

Nieruchomość jest obciążona służebnością zamieszkania (zdyskontowana wartość w okresie 5 lat wynosi 22 500,00 zł). W składa nieruchomości wchodzi 5 działek gruntowych o łącznej powierzchni 2,0325 ha: działki nr 288/1, nr 288/2, nr 288/3 zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 168 m2 i czterema budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni użytkowej 771,95 m2 oraz niezabudowane działki nr 470/1 nr 517/1.

Suma oszacowania wynosi 155 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 850,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 580,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 15.01.2019  r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. 12:15.