OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

12 grudnia 2019 r. o godz. 11:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31, w sali nr 61, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), położonej: 49-315 Lubsza, Kościelna 17/3, Mąkoszyce, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1B/00026912/6.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny w wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym budynku wzniesionym przed 1939 r. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 31,10 m2. Zgodnie z zapisem księgi wieczystej lokal składa się z pokoju i kuchni, w trakcie oględzin stwierdzono, że z części kuchni wydzielono łazienkę i przedpokój. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 59/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą nr OP1B/00026872/3.

 

Suma oszacowania wynosi 22 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 200,00 zł w gotówce lub na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 28.11.2019 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. 12:15.