OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

17 grudnia 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31, w sali nr 58, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 49-305 Brzeg, ul. Kościuszki 3c/2, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1B/00030212/0.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny na I kondygnacji wielorodzinnego budynku wzniesionego ok. 1935 r. Lokal o łącznej powierzchni 29,05 m2, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. 10,60 m2. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 27/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, objętej księgą wieczystą nr OP1B/00026742/3. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, domofonową oraz wentylacji grawitacyjnej. Ogrzewanie lokalu za pomocą instalacji etażowej zasilanej z dwufunkcyjnego pieca gazowego.  

 

Suma oszacowania wynosi 70 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 02.12.2019 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. 12:15.