Km 2488/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: dnia 13-11-2019r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: ANDRZEJ CORN położonej: 49-314 Kościerzyce, Kościerzyce, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1B/00008058/9.

Nieruchomość stanowią działki nr. 401/3 i 401/4 AM7 obręb Kościerzyce o powierzchni całkowitej 0,3200 ha. Działka nr. 401/4 zabudowana o powierzchni 0,1600 ha, ma kształt nieregularny, zbliżony do litery L. Zabudowę stanowią: budynek mieszkalny oznaczony nr. 634 oraz 4 budynki gospodarcze oznaczone nr. 630,631,632, 633. Budynek mieszkalny w zwartej zabudowie z budynkiami gospodarczymi nr. 632 i 633, dwukondygnacyjny posiada częściowo użytkowe poddasze. Budynek został wzniesiony w 1860r. o pow. 90m2 o ścianach murowanych ze stromym, krytym blachodachówką dachem. W budynku znajdują się 3 pokoje, kuchnia, komunikacja, natomiast łazienka związana funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym usytuowana jest w przyległym budynku gospodarczym.

Działka 401/3 o pow. 0,1600 ha jest niezabudowana, stanowi użytek rolny - sad ( klasy S-RIVa ), obecnie nie jest użytkowana rolniczo.

Suma oszacowania wynosi 95 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 10501575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Na dzień 30-10-2019 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. do godz. 12:15.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.