Km133/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00003171/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2019r. o godz. 12:10 w   budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31   w sali nr  61  odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości  należącej  do dłużnika:JAN SAK położonej: 49-332 Obórki, Obórki 22, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00003171/2.

Nieruchomość stanowi działkę nr 124/3 a.m. 2 o powierzchni  0,0467 ha, zabydowaną budynkiem mieszkalny wolnostojący, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym, zbudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana starego typu, dwa okna w budynku wymienione na plastikowe. Stolarka drzwiowa  typowa płytowa i stara drewniana.  Podłogi wykończone deskami drewnianymi, ściany tynkowane i malowane. Schody na poddasze drewniane. W bryle budynku znajdują się pomieszczenia  gospodarcze, nieużytkowane jako mieszkalne. Budynek posiada użytkowy parter: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz. Budynek ogrzewany piecem węglowym znajdującym się w jednym z pomieszczeń. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Brak c.o.

Suma oszacowania udziału wynosi 18 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   13 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 10501575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 28-11-2019 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 13:15 do godz. do godz. 13:30. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, ul. Robotnicza 16A/6-7, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.