OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00038362/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2019r. o godz. 11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31   w sali nr  60  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika:Henryka Patynowska położonej: 49-300 Brzeg, ul. Piwowarska 15/3, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00038362/2.
Lokal mieszkalny znajduje się na 1 kondygnacji ( parter ) po prawej stronie klatki schodowej.  Lokal  o powierzchni 51,75 m2 składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,20 m2. Lokal wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną,  gazową,  c.o.,  domofonową. Ogrzewanie bezobsługowe miejskie, ciepła woda podgrzewana z junkersa. Okna drewniane stare, stolarka drzwiowa typowa płycinowa starego typu, drzwi wejściowe wymieniona na nowszy typ. Z lokalem związany jest udział  w wysokości 269/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi gruntoraz części budynku  i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 89 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    66 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 10501575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 27-11-2019 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny  13:00 do godz. do godz. 13:15 Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, ul. Robotnicza 16A/6-7, 49-300 Brzeg.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

LICYTACJA ODWOŁANA!!!!!