OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO DO SPÓŁDZIELCZEGO LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należące do dłużnika:Waldemar Kędra położonego: 49-300 Brzeg, ul.Wierzbowa 1/7,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZGODA"

(Adres spółdzielni: 49-300 Brzeg, ul.Robotnicza 5)

Spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny nr 7 położonym na IV kondygnacji (IIIpiętrze) wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej nr 1 w Brzegu. Mieszkanie o powierzchni 46,04 m2 składa się z dwóch pokoi, w tym jeden pokój z balkonem, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Standard wykończenia dobry. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa typowa płytowa, podłogi wykończone panelami i płytkami ceramicznymi. Ściany tynkowane i malowane, w części wyłożone płytkami ceramicznymi. Ogrzewanie bezobsługowe, miejskie, grzejniki żeberkowe, w łazience grzejnik drabinkowy. Lokal posiada następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną ,elektryczną, gazową, c.o.

Suma oszacowania wynosi 148 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 10501575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 23-08-2017 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 13:00 do godz. 13:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, ul. Powstańców Śl. 6/6, 49-300 Brzeg. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.